X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası Euro
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası Euro

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

AnasayfaSon Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

İŞ BU SÖZLEŞME, WWW.TASARIMSTUDIO.COM ÜZERİNDE SÜREKLİ ERİŞİLEBİLİR OLUP, İLANEN YAYINLANMAKTADIR. HAZIR SİTE YAZILIMLARINI SATIN ALAN HERKES, ÖNCEDEN BU SÖZLEŞMEYİ OKUMUŞ, ANLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIR.


MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICIYA AİT BİLGİLER

Adı / Ünvanı : TASARIMSTUDIO London Ltd.

Adresi: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom

Telefon: 0850 3021082

Email :info@tasarimstudio.com


1.2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
www.tasarimstudio.com Sitesine üye olurken kullanılan ad/soyad,T.C Kimlik No, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Adı Soyadı / Ünvanı : .............
T.C Kimlik No / Vergi No : .............
Adresi : .............
Telefon : .............
E-posta : .............

MADDE 2 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.tasarimstudio.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini ( eticaret ) yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına ( eticaret sitesinde ) uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.tasarimstudio.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE-3 MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE TESLİMATI

3.1 Ürünlere Ait Bilgiler

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Ürünün Adı : .............
Kodlama Dili : .............
Ürünün Miktarı/Adedi : .............
Ürünün Fiyatı : .............
Ürünün Vergisi : .............
Ürünün Özellikleri : .............

3.2 Hizmet İçeriği

www.tasarimstudio.com sitesinde satılan tüm web yazılımları ile birlikte 1 yıllık ücretsiz Hosting (Web Alanı) ve domain hizmeti sağlanmaktadır. 1 yıllık ücretsiz Hosting (Web Alanı) ve domain hizmeti kullanımı sonrasında güncel fiyat üzerinden ücretlendirme sağlanır. 1 yıllık ücretsiz Hosting (Web Alanı) ve domain hizmeti  ücreti ALICI tarafından ödenmemesi durumunda ilgili web sitesinin hosting ve domain hizmeti durdurulur. ALICI dilerse web sitesinin dosyalarını talep ederek web sitesini herhangi bir hosting firmasına taşıyabilir.

3.3 Teslimat Şekli

www.tasarimstudio.com sitesinde satılan ürünler Elektronik Ortamda Kullanılan / Medya Dosyası ve Yazılım Proğramlama Dosyalarıdır. Teslimat şekli ALICI nın, Ürünün bedelini ödedikten sonra sipariş sayfasında belirttiği alan adına kurulumu ve yönetim paneli giriş bilgilerinin ALICI'ya iletilmesi şeklindedir. 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden TASARIMSTUDIO London Ltd. sorumlu tutulamaz.

4.4 –TASARIMSTUDIO London Ltd. sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen ürünü teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının TASARIMSTUDIO London Ltd. 'e ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nin tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, TASARIMSTUDIO London Ltd. ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini TASARIMSTUDIO'ya ‘ ödememesi halinde, ALICI'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün ücretini TASARIMSTUDIO London Ltd. e gönderilmesi zorunludur.

4.7 Yazılım Ürünlerinde Lisans Değiştirme;
Yazılım ürünleri, müşterinin satın alma esnasında bizzat kendisinin beyan ettiği alan adına (domain adresi) lisanslanmaktadır. Lisanslama işleminden sonra, lisans değişimi yapılmak istenirse bu işlem ücrete tabii olacaktır. Müşteri bunu önceden kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5 - BAYİİLİK

5.1 Tasarımstudio London Ltd. ürettiği ürünleri başvurulan bayilik paketinde belirtilen indirim oranı ile Bayiye verecektir.

5.2 Ürünlerimizi sadece bayilerimiz kendi sunucularında barındırabileceği için almış olduğu ürünü kendi hostinginde
çalıştıran bayilere Hosting kaynaklı sorunlara destek verilmemektedir ve sitenin yedek alma sorumluluğu bayiye aittir.

5.3 Satın aldığınız yazılımlarda talep edeceğiniz özel düzenlemeler ÜCRETE TABİDİR.

5.4 Teslim edilen ürüne 1(bir) yıl yazılım kaynaklı sorunlara ücretsiz destek sağlanmaktadır. Kullanıcı kaynaklı yaşanan
sorunlar ÜCRET DAHİLİNDE çözülmektedir.

5.5 Kullanılmayan bayii kredileri iade veya iptal edilmez. Geri ödeme yapılmaz.

5.6- İşbu sözleşme, ALICI tarafından üye olma işlemi sırasında onaylandığı andan itibaren sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 6 - TEKNİK DESTEK
6.1. Kullanıcı, satın aldığı Hazır Web Sitesi yazılım lisansı ile ilgili olarak 30 gün boyunca ücretsiz teknik destek isteme hakkına sahiptir. Kullanıcı, teknik destek taleplerini www.tasarimstudio.com web sitesi üzerinden müşteri girişi sağlayarak "Destek Talebi" aracılığı ile iletecektir. Bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder. Teknik destek yanıtlanma süreleri, yoğunluk durumuna bağlı olarak ortalama 24 - 48 saati bulabilir. Kullanıcı bu durumu kabul etmektedir. Teknik destek hizmetleri, yazılımın standart işleyişi ve yaşanacak sorun, hata ve problemler ile ilgilidir. Bunun dışında kalan hususlar destek kapsamında değildir. Üçünü parti entegrasyonlar ve API'ler hakkında destek hizmeti verilmez. Hazır Web Sitesi yazılım dosyaları üzerinde uygulanan hatalı ve geçersiz müdahaleler nedeniyle meydana gelen sorunlar, teknik destek kapsamında değerlendirilmez ve TASARIMSTUDIO London Ltd. 'in herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Bu gibi durumlarda kullanıcı, yazılımın orijinal dosyaları ve veritabanını, tekrar sunucuya yükleme yaparak sorunu çözümleyeceğini kabul ve beyan eder.

6.2  Kullanıcı, Hazır Web Sitesi yazılımının "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, TASARIMSTUDIO London Ltd.'in bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini kabul ve beyan eder.

6.3. Kullanıcı, ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için TASARIMSTUDIO London Ltd.'in belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı yazılımda, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Kullanıcı, yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle Kullanıcı'nın yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)


MADDE 7 - İPTAL VE İADE

7.1 Dijital ürünlerin İade talebinde bulunulabilmesi için ürün ve hizmetin tekrar satılabilirliğine zarar gelmemesi gerekmektedir. 

7.2 ALICI, kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği takdirde,  sunulan ön bilgilendirme formunu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

7.3 .Yazılım üzerinde bulunmayan herhangi bir özellik yazılımın eksik, hatalı veya kusurlu olduğu anlamına gelmez. ALICI, yazılımı satın almadan önce, baştan uca incelemek, gerektiği takdirde bilgi istemek ve kendisine uygun olup olmadığını teyit etmek ile yükümlüdür.

7.4 .ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği domaine kurulumundan sonra cayma, domain değiştirme hakkına sahip değildir. Ürünlerimiz domaine lisanlıdır, herhangi bir lisans takip sistemi yoktur, lisans silme işlemi yapılamamaktadır. Bu nedenle sipariş verdiğiniz Web Tasarım Paketini teslim aldığınızdan itibaren ürün kullanımı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Web Tasarım Paketinin domaine kurulduğu ya da, mail ile müşteriye gönderildikten sonra iade, iptal, cayma hakkı bulunmamaktadır. Ancak müşteri, Web Tasarım Paketinin kurulumunu domain adresine yapılmamış ise, kurulum almayan müşteriler için de mail ile gönderilmemiş ise domain değiştirme, cayma, iade hakkı ortaya çıkmaktadır.

7.5.Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen Web Tasarım Paketlerinde de tüketici cayma hakkini kullanamaz.

7.6 Türkiye sınırları içerisinden uygun görülen iade taleplerinde iade tutarı 30 iş günü içerisinde müşterinin ödeme yöntemine iade edilir. Yurtdışından yapılan iade taleplerinde ise bu süre 45 iş günüdür.

MADDE 8 - DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR
8.1 Kullanıcı, TASARIMSTUDIO London Ltd.'un ve diğer müşterilerinin, ayrıca tüm TASARIMSTUDIO London Ltd. ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespiti halinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiz iptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını, ve bu durumdan kaynaklı TASARIMSTUDIO London Ltd. ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin ve temin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

8.2 Kullanıcı, TASARIMSTUDIO London Ltd.'in hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı, TASARIMSTUDIO London Ltd.'un gördüğü tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

8.3 Talep eden her kim olursa olsun TASARIMSTUDIO London Ltd.'in hizmet vermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlar ile TASARIMSTUDIO London Ltd. yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek davranışlar karşısında, destek hizmetlerinden muaf tutma, ve Kullanıcı'nın ürün/hizmetlerinin kalan kullanımlarına tekabul eden tutarlarını ücret iadesi gerçekleştirmek suretiyle, tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. Kullanıcı, bunu kabul ve beyan eder.

MADDE 9 - SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
9.1 TASARIMSTUDIO London Ltd., dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

MADDE 10-FERAGAT
10.1 TASARIMSTUDIO London Ltd. işlerinizin görebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. TASARIMSTUDIO London Ltd. verdiği hizmet/hizmetler konusunda hiçbir garanti sunmamaktadır. Bunlara TASARIMSTUDIO London Ltd. ve herhangi bir TASARIMSTUDIO  görevlisinin sebep olacağı veri kayıpları, gecikmeler, kesilmeler, hatalı bilgi teslimatı da dahildir. Oluşabilecek bir hack olayında verilerinizin/bilgilerinizin 3. kişilerce elde edilmesi durumunda TASARIMSTUDIO sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 11 -TEBLİGAT

11.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, TASARIMSTUDIO London Ltd.'in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

MADDE 12 -UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
12.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasında, TASARIMSTUDIO London Ltd yerleşim yerindeki mahkemeler yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.


Top